L'Esperanto nel mondo

U.E.A. - Universala Esperanto Asocio

Nieuwe Binnenweg, 176 - 3015 BJ Rotterdam (NL)

Tel. +31-104361044 Fax +31-104361751

http://uea.org

e-mail: uea@inter.nl.net

 

T.E.J.O. Tutmonda Esperanto Junulara Asocio

Nieuwe Binnenweg, 176 - 3015 BJ Rotterdam (NL)

Tel. +31-104361044 Fax +31-104361751

http://www.esperanto.org/internacia/TEJO/

 

E.E.U. - Eŭropa Esperanto-Unio

Avenue Louise 405, bte 9,

BE-1050 Bruselo - Belgio

http://www.europo.eu

e-mail: eeu@europo.eu

 

I.K.U.E. - Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista

Via di Porta Fabbrica, 15 - 00165 Roma

Tel. 06/39638129

http://www.ikue.org

 

I.F.E.F. Fed. Internazionale Ferrovieri Esperantisti

c/o Dopolavoro Ferroviario

Via Sebastiano Serlio, 25/2 - 40128 Bologna

Tel.+39-051/547247

e-mail: bolognesiromano@iperbole.bologna.it

 

E.L.C. - Esperanto-Ligo Ciberspaca

e-mail: elcv@uesperanto.org

 

U.M.E.A. - Universala Medicina Esperanto-Asocio

e-mail : umea3@egabor.com

 

BEMI - Biciklista Esperanto-Movado Internacia

e-mail: bemi9@tegroups.com

 

EAU - Esperantista Asocio de Ŭonbulismo

http://www.uonbulismo.org

e-mail: chtaesok@hitel.net

S.A.T. Sennacieca Asocio Tutmonda

Laborista Esperanto-Movado

67 Avenue Gambetta - 75020 Parigi - FRANCIA

Tel. +33-0147978705 Fax +33-0147977190

http://satesperanto.multimania.com/index.html

http://www.sat-esperanto.org

http://www.labourstart.org/eo

e-mail: satesperw@dnoos.fr

 

A.I.S. Akademio Internacia de la Sciencoj

Repubblica di San Marino

http://www.forst.tu-muenchen.de/EXT/AIS/

http://www.1mediasoft.it/ais

e-mail: ais1@kinthenet.sm

e-mail: aisr@0math.unipd.it

 

B.E.L. Bahaa Esperanto-Ligo

Eppsteiner Str. 89 - DE-65719

Hofheim-L'hain - GERMANIA 

Tel. +31-(0)5553329-23

http://www.bahai.de/bahaaeligo

 

A.E.H. - Asocio de Esperantistaj Handikapuloj

Na Okrouhlìku 953/21 - CZ-53003 Pardubice (Rep. Ceca)

Tel. +420-0406611941

e-mail: handikapuloj6@nbigfoot.com

http://www.ybigfoot.com/~handikapuloj

 

A.R.T.O. Universala Artista Ligo de Esperantistoj

p/a S-ino Marija P. Almada

Av. Bernardino de Campos 624/72

BR -11065-002 Santos (SP) brazilo

A.T.E.O. Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo

p/A Claude Nourmont

2 om Klaeppchen, LU- 5682 Dalheim, Lussemburgo

T.E.Ĵ.A. Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio

p/a S. Maul, Pferseer

Str. 15, DE_ 86150 Augsburg, Germania

 

S.E.L. Skolta Esperanto-Ligo

(Lega Scout Esperantisti)

http://www.fgeocities.com/Yosemite/7266/sel3.html

Resp. per l'Italia: S-ino Flavia Dal Zilio

e-mail: flavia.dalzilio@tiscalinet.it

Ni estas disponeblaj aldoni en ĉi tiu paĝo aliajn asociojn kaj novajn datojn. Bonvolu ekkontakti nin.

 

hejmpaĝo